Výměna vadných částí výfuku na základě vizuální kontroly jednotlivých dílů.

Možná výměna celého výfuku, nebo pouze vadných dílů.

Výfuk je velmi důležitá součást motorové soustavy přichycena převážně k podvozku vozidla. Součásti výfuku nepředstavují žádné pohybující se díly. Jeho velmi důležitou funkcí, je odvádět výfukové plyny z motoru, snižovat hlučnost vozidla a minimalizovat a mezovat vyfukování spalin z motoru ve formě toxických plynů a částic. Jakákoliv netěsnost systému, koroze, mechanické poškození, nebo vadný tlumič výfuku, způsobuje únik škodlivých toxických plynů do ovzduší. Moderní výfukové systémy jsou konstruovány tak, aby bylo zajištěno odstranění nejškodlivějších imisí, které vznikají spalováním pohonných hmot. Tuto funkci zajišťují katalyzátory a filtry pevných částic.

Provedema kontrolu výfukového systému a případně i výměnu vadných dílů. Kvalitní a bezporuchový výfukový systém Vám zajistí i bezproblémový provoz vozidla.

Kvalitním a bezporuchovým výfukovým systémem Vašeho vozidla budete přispívat k čistotě životního prostředí. Rádi Vám poskytneme nejen radu, ale i odbornou pomoc!