Servis brzd

Popis služby

Vizuální kontrola a případná výměna poškozených částí brzdového systému.

Přednost služby

Náš odborný mechanik Vás upozorní na opotřebované brzdové destičky, případně jiné vady v brzdovém systému.

Přínos pro zákazníka

Odstranění závad v brzdovém systému zvyšuje bezpečnost Vaši i Vašich spolucestujících.

Popis

Je skutečností, že moderní brzdové systémy v automobilech již málokdy selžou. Ale jejich opotřebení vlivem času a používání nelze zabránit. Pokud je Vaše vozidlo v našem servisu, požádejte o kontrolu brzdových destiček. Tato kontrola Vám může signalizovat v jakém skutečném stavu jsou a velmi často odhalí i jiné příčiny poklesu brzdového účinku Vašeho vozidla. Opotřebení dílů (především destičky, čelisti, kotouče), závady na přívodech brzdové kapaliny, vadné pryžové části, netěsnosti a únik brzdové kapaliny, nedostatečná přítlačná síla u obložení a další možné závady zjistí jen zkušení odborníci při kontrole celého systému.

Zaměření naší činnosti v rámci rychlého servisu je především výměna brzdových destiček. Naši kvalifikovaní servisní pracovníci jsou schopni po dohodě se zákazníkem a v rámci možnosti konkrétního servisního pracoviště, samozřejmě provést i další činnosti v rámci odstranění zjištěných závad.

Po ukončení práce na brzdovém systému by měla vždy nejprve následovat zkušební jízda.

Nechávejte si pravidelně kontrolovat brzdové destičky a celý brzdový systém! V našich servisech Vám tuto kontrolu zajistíme.