Tire Pressure Monitoring System (systém měření tlaku v pneumatikách)

Legislativa Evropské unie, konkrétně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009, uvádí povinnost použití systému monitorování tlaku v pneumatikách od 1. listopadu 2012 pro všechny nově schválené modely vozidel kategorie M1 (osobní vozidla) a od 1. listopadu 2014 také pro všechna nová vozidla této kategorie. Tato vozidla musí být vybavena systémem, "který může vyhodnocovat tlak v pneumatikách nebo změny tlaku v průběhu času a přenášet odpovídající informace uživateli v průběhu jízdy vozidla". Toto nařízení stanoví podmínky, při kterých má systém monitorování tlaku zareagovat, nestanoví však, jakým způsobem má být monitoring proveden.

Zákonné požadavky na fungování TPMS

1. Náhlá ztráta tlaku

Varování maximálně do 10 minut při poklesu pracovního tlaku o 20% (měřeno při provozních podmínkách) nebo při dosažení minimálního tlaku 1.5 bar (150 kPa).

2. Postupná ztráta tlaku (není optimální tlak podle doporučení výrobce)

Varování nejpozději do 60 minut kumulované doby jízdy od snížení pracovního tlaku o 20% v kterékoli pneumatice vozidla (měřeno při provozních podmínkách) nebo při dosažení minimálního tlaku 1.5 bar (150 kPa).

3. Chybná funkce systému (nepřenáší se správně signály v systému TPMS)

Varování maximálně do 10 minut po vzniku chybné funkce.

4. Zobrazení varování řidiče

Od rychlosti 40 km / h nebo nižší až do nejvyšší konstrukční rychlosti. přínos TPMS

 

Díky správně fungujícímu systému monitorování tlaku v pneumatikách nedochází k podhuštění pneumatik, což má pozitivní vliv především na:

bezpečnost a ovladatelnost vozidla

komfort jízdy

životnost a opotřebení pneumatik

spotřebu pohonných hmot

Hrozící problémy spojené s nefunkčností systému TPMS na vozidle

TPMS je bezpečnostní systém (podobně jako airbag / ABS / ESP), proto musí být funkční, aby vozidlo bylo způsobilé k provozu na pozemních komunikacích.

Vozidlo bez funkčního systému TPMS neprojde kontrolou v Stanici technické kontroly (STK).

V případě nefunkčního systému TPMS hrozí řidiči postihy ze strany policie SR.

Pojišťovny mohou krátit, popř. zcela zamítnout pojistné plnění.

V současné době existují 2 typy systémů pro měření tlaku v pneumatikách. Jedná se o přímý a nepřímý systém měření tlaku.

Servis TPMS a kalibraci s vozidlem provádíme na naší provozovně v Kopřivnici.