POPIS SLUŽBY

Speciálním testovacím zařízením změříme kvalitu brzdové kapaliny a případně provedeme výměnu

PŘEDNOST SLUŽBY

Vyměníme či doplníme Vám kapalinu takových parametrů, která je pro provoz Vašeho vozidla schválena.

PŘÍNOS PRO ZÁKAZNÍKA

Odborným doplněním provozních kapalin předcházíte neočekávaným poruchám Vašeho vozidla.

POPIS

O nezbytnosti pravidelné kontroly a následně výměny brzdové kapaliny, která již nemá požadované vlastnosti kapaliny, jistě nikdo nepochybuje.

Brzdová kapalina je hygroskopická, tedy má schopnost pohlcovat vzdušnou vlhkost. Tím klesá její bod varu a negativně se mění i její provozní vlastnosti. Tím, že klesá její bod varu (u nové kapaliny je větší než 230 °C ) dochází k tomu, že při déletrvajícím brzdění vzniká vysoká teplota a u kapaliny, ve které je i sebemenší obsah vody se voda mění v páru. Vzniklá pára je stlačitelná, a tak snižuje účinky brzdové kapaliny. Životnost brzdové kapaliny ovlivňují ještě např. klimatické podmínky, způsob jízdy a další faktory. Že je sníženým účinkem brzdového systému ohrožena bezpečnost nejen posádky vozidla, ale i ostatních účastníků silničního provozu je jisté. Proto je nutná jak pravidelná kontrola brzdové kapaliny, tak i její výměna. Provádět tuto výměnu v pravidelných intervalech doporučují výrobci vozidel i výrobci brzdové kapaliny.

Ve vybraných servisech BestDrive Vám náš kvalifikovaný personál provede přeměření bodu varu a tím i prověření kvality brzdové kapaliny, tak Vám v případě zjištění jejího nízkého bodu varu nabídne i její výměnu. Při výměně používáme originální značkové zažízení, které pracuje systémem odsátí a doplnění novou, výrobcem vozidla předepsanou, brzdovou kapalinou.

Kontrolu i výměnu Vám provedeme po dohodě ve Vámi zvoleném termínu.

Využijte naši nabídky - nejde jen o Vaši bezpečnost!