Disponujeme zařízením na plnění klimatizací chladivem R134a  a taky chladivem R1234yf.

POPIS SLUŽBY

Prověření účinnosti klimatizace, recyklace a plnění chladiva, test těsnosti klimatizačního systému. To vše zahrnuje servisní služba údržba klimatizace.

PŘÍNOS PRO ZÁKAZNÍKA

Pravidelná údržba klimatizace vozidel našich zákazníků zvyšuje pohodu a příjemné prostředí v automobilu, čímž přispívá k bezpečnosti silničního provozu.

POPIS

Klimatizace  je dnes již v mnoha případech součástí základního vybavení vozidel. Stává se tak nepostradatelným pomocníkem, který v automobilu vytváří příjemné prostředí nejen v létě, ale v podstatě v průběhu celého roku. Ačkoliv se klimatizace jeví jako uzavřený bezúdržbový systém, dochází zde k pozvolnému úniku chladícího média (chladiva), jehož velikost se uvádí až 30% za 2 roky. Běžná údržba klimatizace spočívá především v kontrole předepsaného množství chladícího média a dalších operací, které jsou součástí automatického testu našich moderních servisních přístrojů.

Toto zařízení umožňuje odsát chladící médium a následně provést jeho recyklaci. Vlivem recyklace se také odloučí část oleje, který je v chladivu rozptýlen. Při vakuaci chladícího systému provede zařízení i test těsnosti klimatizačního systému. Následně se klimatizace doplní chladícím médiem a novým olejem na výrobcem předepsané množství. 

Údržba klimatizace s chladícím médiem R134a je v současné době prováděna na všech našich provozovnách BestDrive. Údržba klimatizace na vybraných provozovnách, které jsou vybaveny novým zařízením, umožňuje servisování vozidel s klimatizací plněnou novým chladivem R1234yf.

 

DEZINFEKCE KLIMATIZACE

Pravidelná údržba klimatizace = dezinfekce klimatizace = čištění klimatizace je spojená s výměnou kabinového filtru. Spočívá v dezinfekci výparníku klimatizace, větracích kanálů, průduchů, šachet a interiéru vozidla.

Pro provádění dezinfekce klimatizace a její soustavy a interiéru vozidla používáme dezinfekci ozónem s výkonným přístrojem O3 ZONE. Ten umožňuje velmi kvalitní čištění klimatizace.

Dezinfekce klimatizace je proces, kdy klimatizační soustava včetně interiéru vozidla je zbavena škodlivých mikroorganizmů, plísní a nepříjemného zápachu.

Dezinfekční přístroj PURE O3 ZONE

Dezinfekce výparníku a větracích šachet je základní údržbou klimatizace, kterou by měl každý majitel vozu s klimatizací pravidelně provádět. Výparník klimatizace slouží k ochlazování proudícího vzduchu, nasávaného ventilátorem z okolí, zbaveného nečistot průchodem přes kabinový filtr. Při provozu klimatizace se na výparníku vlivem teplotních rozdílů sráží atmosférická vlhkost, která vytváří ideální prostředí pro tvorbu mikroorganizmů a plísní. Taková zanedbaná klimatizace má nejen škodlivé účinky na zdraví cestujících, ale obtěžuje interiér vozidla zápachem. Pokud se po provedení procesu dezinfekce klimatizace nepodaří napoprvé zápach úplně odstranit, je to známka zanedbané údržby a je nejvýš vhodné úkon dezinfekce klimatizace v krátké době zopakovat. Jako prevenci doporučujeme provádět proces dezinfekce klimatizace a čistění klimatizace 2x za rok.

Pro 100% úspěšnost dezinfekce klimatizace a interiéru vozidla je nezbytné provést výměnu kabinového filtru. Kabinový filtr se po určité době zanese prachem, listím apod., čímž se rapidně sníží účinnost ventilátoru topení a také klimatizace. V zaneseném kabinovém filtru se udržuje vlhkost, která vytváří podmínky pro tvorbu plísní a vznik zápachu. Výměna kabinového filtru se doporučuje provádět po ujetí 15 000 km nebo alespoň 1x za rok, v závislosti na prostředí, ve kterém se vozidlo pohybuje.

Stejně jako ostatní části vozidla i klimatizace vyžaduje pravidelnou péči. Pravidelný servis (údržba) klimatizační soustavy vyžaduje nezbytné servisní vybavení a odborně proškolený personál. To vše najdete v našem servisu.