Popis služby

Vaše vozidlo zkontrolujeme a připravíme na STK.

Přínos pro zákazníka

Na případné zjištěné závady Vás upozorníme a po dohodě odborně odstraníme, čímž se výrazně zvýší Vaše bezpečnost.

Popis

Příprava Vašeho vozidla na STK naším mechanikem včetně prohlídky na zvedáku zahrnuje především tyto kontroly:

Viditelnost z vozu (stěrače, ostřikovače, zrcátka)

Stav a funkčnost osvětlení (vizuální kontrola)

Stav brzd (vizuální kontrola) a funkce ruční brzdy

Provozní vůle v řízení a nápravách

Těsnost a stav výfukového systému

Těsnost motoru, únik provozních kapalin

Stav pneumatik (hloubka dezénu, správnost rozměru, poškození, DOT, nerovnoměrné opotřebení)

Stav karoserie (doporučení karosaře v připadě nutnosti))

Prohlídkou Vašeho vozidla před STK získáte přehled o reálném stavu kontrolovaných částí. V případě zjištěné závady od nás dostanete nabídku na její odstranění.

Během přípravy vozidla na STK Vám můžeme i zkontrolovat a vyměnit provozní kapaliny (olej, brzdová kapalina), které mají určitou životnost a jejich pravidelnou výměnou zabezpečujete nejen delší životnost součástí vozidla, ale hlavně dbáte na svou bezpečnost a komfort jízdy.

Obdobně jsme Vám schopni nabídnout kontrolu a seřízení geometrie, která výrazně přispívá ke snížení opotřebovávání Vašich pneumatik a bezpečnost a komfort jízdy.